Nieuw model taxatierapport per 1 juli 2021

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft begin september het nieuwe model taxatierapport gepresenteerd. Dit model wordt ingevoerd op 1 juli 2021. Het nieuwe rapport is helemaal herschreven en bevat meer informatie over de duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. OpMaat  is intensief betrokken bij het nieuwe model.

 

Het nieuwe rapportmodel is onder regie van het NRVT, tot stand gekomen met intensieve betrokkenheid van zowel de taxatiebranche als van de gebruikers van de taxaties. Wij vertegenwoordigden hierbij de partijen die taxaties gebruiken voor de prijsbepaling bij verkoop en terugkoop.

Meer informatie
Het nieuwe rapport schenkt meer aandacht aan de duurzaamheid en de bouwkundige staat. De consument krijgt meer informatie over toekomstige kosten voor energiebesparende maatregelen, funderingsherstel en het verhelpen van bouwkundige gebreken. Ook is er meer aandacht voor erfpacht en voor de vereniging van eigenaars.

Herschreven
De taal van het rapport is fors onderhanden genomen. De tekst is nu in begrijpelijke taal voor consumenten geschreven. Juridisch en technisch taalgebruik is zo veel mogelijk vermeden. 

Geen afzonderlijk model meer
Nu is er nog een afzonderlijk model ‘transactie woonruimte’. Dit model vervalt. In het nieuwe model bepaalt de taxateur via een beslisboom eerst het doel van de taxatie. Taxeert hij voor bijvoorbeeld  verkoop, terugkoop of afkoop met Koopgarant of  KOOPstart, dan komen de vragen en tekstblokken tevoorschijn die hierbij relevant zijn.

Invoering 1 juli 2021
Het rapport wordt ingevoerd op 1 juli 2021. In de tussentijd wordt de taxatiesoftware aangepast en worden de taxateurs opgeleid in het gebruiken van het nieuwe rapport. Uiteraard zullen we tegen die tijd onze taxatie-instructies aanpassen aan het nieuwe model.
Driessen Woningmakelaars